Logotyp: bruze - Marcus Brunzell

Webbsidan

I administration finns delen Fotografer, där anger man alla fotografer som man använder bilder ifrån, man anger namn och bildmärkning. Vid varje formulär för bilduppladdning finns en lista men alla fotografer så man anger vilken fotograf som tagit bilder, bilder märks så med fotografens bildmärkning och eventuellt en ruta på webbsidan ute där bilden visas.
Fotografer
Antal bilder
4
Uppdaterad
16 mars 2012, 15:38
 
PORTFOLIO WEBB