Logotyp: bruze - Marcus Brunzell

Kontakt

För att skicka meddelande till webbsidan har jag gjort ett formulär som man kan skicka via. Denna lösning är för att slippa lägg ut webbsidans e-postadresser och hittas och hamna i e-postlistor hos spammare.
Sen behöver den som skickar inte ha tillgång till ett e-postkonto när han skickar.

Webbaserad administration

Kontakt
Antal bilder
3
Uppdaterad
13 januari 2012, 08:50
 
PORTFOLIO WEBB